Miljö

Kvalitet & miljö

Borox är både ISO 9001- och ISO 14001-certifierad sedan år 2000 och vi arbetar fortlöpande med att förbättra kvalitets- och miljötänkandet inom företaget.

Borox levererar produkter till kunder där hög och jämn kvalitet hos stålen har stor betydelse för maskinernas driftssäkerhet. God slitstyrka och lång slitlivslängd ger bättre slitdelsekonomi. Tack vare färre och kortare maskinstillestånd ökar även den totala driftsekonomin.

Kvalitetspolicy

Borox International AB:s kvalitetsmål är att minimera externa reklamationer, öka leveranssäkerheten och minska de interna avvikelserna. Dessa mål mäts kontinuerligt.

Miljöpolicy

Borox International AB:s miljöpolicy innebär:

  • att vi byter ut miljöfarliga material/produkter
  • att vi regelbundet följer upp vår energiförbrukning och vårt avfall
  • att vi arbetar med ständiga förbättringar
  • att vi följer gällande lagar och krav