Borox historia
Eneryda
Oxelosund

Om Borox

Borox stål levereras över hela världen till ledande tillverkare av entreprenadmaskiner. Ca 70% av produktionen går på export.

I Sverige säljs produkterna framför allt genom Swecon och Lantmännen, vilket ökar tillgängligheten, minskar fraktkostnader och stilleståndstider för maskinägarna. I Storbritannien och Tyskland har Borox egna säljorganisationer. Vi når därmed ut till de stora maskin- och skoptillverkarna i Europa och på andra sidan Atlanten.

Affärsidé

Borox International AB:s uppgift är att utveckla, producera samt marknadsföra slitstål med bästa slitstyrka och att hålla hög servicegrad gentemot kunderna.