Meny

Integritetspolicy

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med personuppgifter, hur vi behandlar dessa och vilka rättigheter du har.
Denna policy förklarar hur vi samlar in och använder din information samt vilka rättigheter du har. Det är viktigt att du tar del av denna information och känner dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen ”General Data Protection Regulation (GDPR) 2016:679”.
Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som kan hänföras till en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter kan vara namn, adress och personnummer.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Borox International AB  är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. Dina uppgifter används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden, svara på frågor, ge dig service samt hantera dina beställningar. Vi kan komma att dokumentera den kommunikation vi har med dig för att kunna ge dig bästa tänkbara service.

När du söker lediga tjänster hos oss eller lämnar dina kontaktuppgifter i andra ärenden används de inte för annat än i det ändamål du lämnat dessa.

Vissa personuppgifter som är nödvändiga för att kunna fullfölja olika lagliga förpliktelser, t.ex. bokföringslagen, kommer att sparas i enlighet med lagregleringen. Detta betyder att personuppgifter kan lagras på olika ställen beroende av vilket ändamål den behandlats, vilket innebär att om en personuppgift gallrats ut ur ett system för att den ej längre behövs, kan den fortfarande finnas kvar i ett annat där den lagras med stöd av avtal eller lagar.

Dina rättigheter

Du kan när som helst kontakta oss för att få full information om vilka uppgifter som finns om dig, vem som har tillgång till personuppgifterna och hur länge de lagras. Du har rätt att korrigera och uppdatera informationen som visar sig vara irrelevant, ofullständig eller inkorrekt. Du kan även begära att få all information som finns om dig raderad, överförd, begränsad eller stoppa vidare behandling av dina personuppgifter. Tänk på att radering eller begränsning av dina personuppgifter kan påverka dina beställningar. Hantering av dina personuppgifter kan också fortskrida om andra regler och lagar kräver det, till exempel bokföringslagen.

Begäran om att se dina personuppgifter ska inkomma till oss i skriftlig form och tillåtas ge fyra veckors behandlingstid. Vi kan komma att begära se intyg om identitet, t.ex. körkort.

Cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller mobila enhet när du besöker en webbplats. Vi använder cookies för att du ska få en bättre användarupplevelse, för att vissa funktioner på vår hemsida ska fungera och för att kunna utveckla och förbättra hemsidan. Du har möjlighet att säga nej till att cookies lagras i din dator och kan när som helst ändra inställningarna i din webbläsare. Du kan välja att blockera samtliga eller bara vissa cookies samt radera cookies som har lagrats på din enhet.

Vilka vi delar dina data med

Vi ser till att de uppgifter vi har hålls uppdaterade och att de sparas så länge de är relevanta. Ingen information lämnas vidare för att användas av tredje part.