Meny

Historia

Borox är ett svenskägt familjeföretag med starka traditioner i svensk stålindustri och småländsk småföretagaranda, genom förvärvet av Enerydaverken. Företaget ägs till 100 % av familjen Svanborg. Nedan har vi listat några historiska händelser som har varit betydelsefulla för företagets utveckling och expansion.

1920

Enerydaverken grundades i Eneryda, Småland. Kärnverksamheten var stenkranar, reparationer åt bönderna och hovslagning, i den egna smedjan.

Eneryda Smedjan Nytt Format

1929

Fabrikör Ernst Petersson tog över smedjan och man började snart att tillverka skär till väghyvlar åt bl.a. Vägkassan. Man experimenterade framgångsrikt med härdningen av stålet för att få till rätt hårdhet och den bästa produkten.

Namnet på företaget blev nu Enerydaverken.

Här ser vi grundaren Ernst Petersson med sonen Erland.

Erland Pettersson Och Bror Beskuren 2

1935

Den första härdugnen inköptes och murades direkt på plats. Under krigsåren drevs den med gengas.

Gengas Nytt Format

1955

Företaget blev ett aktiebolag. Man hade nu byggt ut lokalerna ordentligt, så att fabriksytan var ca 500 kvadratmeter.

Några år senare var det dags för ytterligare en tillbyggnad på ca 800 kvadratmeter med bland annat en ny ugnshall.

Enerydaverken 2 Nytt Format

1979

En helautomatisk härdugn som värmdes upp av gasol införskaffades.

6000 kvadratmeter industrimark har nu inköpts och man har byggt en stor lagerbyggnad intill den befintliga fabriken.

De största kunderna var Vägverket, Bofors och Kohlswa.

Första Ugnen

1990

Företaget köps upp av Jan-Olof Svanborg och Jan-Erik Edgarsson som också äger Borox International AB. Borox grundades sex år tidgare, år 1984.

Jan-Olof Svanborg arbetade tidigare som försäljningschef på SSAB i Oxelösund och hade genom arbetet kommit i kontakt med Enerydaverken AB som var en kund till dem.

Enerydaverken genomgick samtidigt förändringar på grund av ett generationsskifte inom ägarfamiljen och läget bedömdes vara det rätta.

Borox Köp Rätt Format

2000

Expansionen fortgår och exporten har nu ökat till 65 procent av omsättningen. Den mesta exporten går till Europa men också Brasilien, Kanada, USA och Sydafrika. Vårt samarbete med Volvo har nu pågått under några år.

Vi har också startat en skärverkstad i Oxelösund (bredvid SSAB), där även huvudkontoret finns.

Vi blir nu certifierade enligt ISO9001 samt ISO14001.

ISO Nytt Format

2007

Detta året signerade vi ett ”Preferred supplier agreement” med Volvo, ett avtal som fortfarande gäller och som förnyas med jämna årsintervaller.

Följande år startade vi ett eget säljbolag i Sydafrika för bearbetning av den afrikanska marknaden. Verksamheten och det egna lagret finns i Johannesburg.

Sydafrika Volvo

2018

En helt ny lagerhall byggs och tillsammans med den befintliga lagerhallen utgör de nu en yta av 5 400 kvadratmeter. Hallarna utrustas bland annat med flyttbara pallställ och ljusreglage för ökad säkerhet.

Alla truckar byts också ut mot eldrivna truckar.

 JLZ8543 Rätt Format

2023

Vårt nya och moderna kontor står klart i Eneryda. Uppvärmningen av kontoret sker med restvärmen från härdugnarna.

Solceller installeras på en fabriksyta på 4450 kvm i Eneryda, vilket kommer att generera ca 800 000 kwh el per år och halva vår årsförbrukning.

DCIM100MEDIADJI 0028.JPG