Meny

Kvalitet och hållbarhet

Hög kvalitet och hållbarhet är väldigt viktigt för oss. Vi är övertygade om att en hållbar verksamhet är den enda vägen framåt. Nedan kan ni läsa lite om vad vi gör för att producera mer miljövänligt och bibehålla en hög kvalitet.

Kvalitet.

Vår målsättning är att leverera produkter av rätt kvalitet och i rätt tid. För att säkerställa detta använder vi endast högkvalitativt råmaterial med snäva toleranser på stålets analys. Vår produktion där vi formar, stansar och borrar före härdning, gör att våra produkter har utlovad hårdhet från kant till kant. Utan mjuka partier. Detta ger produkter med längre hållbarhet och därmed mindre kostnader för dig som kund. Vi kan slitstyrka.

Med vår långa erfarenhet och kompetens kan vi säkerställa innovativa och ekonomiskt effektiva lösningar för varje verksamhet. Vi värdesätter en god dialog med våra kunder, där vi tillsammans kan skapa ett långsiktigt och framgångsrikt samarbete.

Flera av de största skoptillverkarna köper sitt slitstål av oss och det gör oss väldigt stolta. Det är ett bevis på våra produkters höga kvalitet, och vår goda kundservice.

Hållbarhet.

Vi jobbar kontinuerligt på att minska vår klimatpåverkan, både genom rätt inköp och ständiga förbättringar i vår produktion- och leveranskedja. Vi är övertygade om att en hållbar verksamhet är den enda vägen framåt, varför vi ser lagar och förordningar som ett minimikrav.

Nedan finns några exempel på vad vi gör för att minska vår klimatpåverkan.

  • – Ca 60 % av vårt råmaterial består av återvunnet stål och har ett koldioxidavtryck som är 80 % lägre än det globala genomsnittet.
  1. – Vi försöker minimera spill och restbitar genom effektiv produktionsplanering och optimering. Det spill som inte kan användas i produktion, återvinns. Genom att återvinnas kan det sedan smältas ned och bli till nytt råmaterial.
    • – År 2023 installerade vi solceller på en yta av ca 4 450 kvm i Eneryda. De kommer att generera ca 800 000 kwh per år, vilket motsvarar ungefär halva vår årsförbrukning av el.
    • – Överskottsvärmen från vår verkstad i Eneryda konverteras till vattenburen värme och används för att värma upp våra lokaler.

Kontakta oss för att ta del av vår hållbarhetsredovisning.  

Certifieringar.

  • Borox Internationals miljöledningssystem är sedan år 2000 certifierat enligt ISO 14001:2015. Detta ger oss ett bra verktyg för att förbättra och mäta vår miljöprestanda.
  • Även vårt kvalitetsledningssystem är certifierat enligt standard ISO 9001:2015. Det säkerställer att vi arbetar systematiskt och strukturerat för att kvalitetssäkra vår produktion.